Outdoorové aktivity II.oddelenie ŠKD

Tematická oblasť výchovy: –PEOV.

 Mgr. Marta Bezáková

Výchovno-vzdelávací cieľ:

Prebúdzať environmentálne cítenie. Vnímať krásu prírody okolo nás a chápať jej ochranu.

Špecifický výchovno-vzdelávací cieľ: Rozvíjať získané vedomosti.

 

Výchovné štandardy:

Obsahový štandard: Vnímať farby prírody vo vzťahu s prírodnými tvarmi. Schopnosť vyjadriť city je dôležitým predpokladom empatie a komunikácie.

Výkonový štandard: rozvíjať samostatnosť, prehlbovať vzťah detí k prírode.

 

Kompetencie: sociálne, komunikačné, osobnostné

 

Stratégie výchovno - vzdelávacej aktivity:

 

Metódy: praktická, slovná, fixačná

Formy:    skupinová

Prostriedky: Enviro-Kuliška, školský dvor,  

Pomôcky: Záznamník, písacie potreby, pracovný list,herbár  

 AKTIVITA Z ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY

 „NAJVÝZNAMNEJŠÍM  UMENÍM   PEDAGÓGA  JE PREBÚDZAŤ V DEŤOCH RADOSŤ

TVORIŤ A POZNÁVAŤ...

Albert Einstein

 Každý človek  je súčasťou prírody, ktorej rovnováha sa nedbanlivo narúša. Nastal čas vrátiť sa k prírode. Jednou z hlavných príčin je nedostatočná výchova k zdravému vzťahu človeka k prírode. Preto sa treba zamerať na našich najmenších žiakov na prvom stupni základných škôl a vštepovať im zásady, ako sa voči prírode správať a ako ju ochraňovať.

 V úvode aktivity vysvetlím deťom ako bude aktivita prebiehať a čo bude ich úlohou.

Deti rozdelím na družstvá. Zvolím kapitánov družstiev.

 Objavme záhady prírodnej záhrady.

 Metodický postup: 

Rozmýšľaj, pozoruj, rozprávaj, zapíš !

Príroda a my – Pomenuj strom o ktorí sa staráte...

Rastliny v Enviro-Kuliške (laliovka, kosodrevina, tavoľník ....)

Stonky rastlín – pracovný list

 1. ÚVODNÁ ČAST

a) Vzbudenie záujmu:

 Vitaj, žiačik náš milý!

Kde si došiel v tejto chvíli?

Do záhrady prírodnej,

A tak vstúp a poklad nájdi,

Po záhrade  Enviro-kuliška sa ticho prejdi,

pár chvíľ príjemných ťa vonku čaká...

 2. PRIEBEŽNÁ ČASŤ

 Svoju cestu začni pri zelenom strome o ktorý sa staráš.   (..................)

Pomenuj strom čo krášli náš školský dvor. Tabuľku si prečítaj, aké má strom meno. Do hlavy ich ulož, veď to nie je jedno. Nakreslí si list stromu, dobre pozoruj ako vyzerá, aký má tvar. Pracuj pomaly a presne. 

Tenisový kurt- záhrada:

Blízko v tenisovom kurte rastie strom, ktorý má biely kmeň.  Ako sa volá tento strom - (breza)

Prejdi sa okolo neho, otvor oči, na otázku odpovedz.

 Ak ťa tvoje nohy bolia na polienkach pri studničke si poseď.

 Pár metrov od studničky sú záhony na ktorých rastie bylina s názvom  hluchavka, odtrhni ju iba jednu a pričuchni ku nej.

Založíme si  spoločný herbár. Bude  to prvá bylinka v našom herbári. Sadneme si pod altánok a vysvetlím Vám, čo si do herbáru zapíšeme a ako si bylinku vylisujeme.

-Názov byliny:

-Dátum, kedy sme bylinu odtrhli:

-Vôňa :

-Farba kvetu:  

Enviro –učebňa

Kráčaj a pozeraj sa čo rastie v Enviro-učebni. Určite si   všimni tabuľky, prečítaj si ich a zapíš si čo rastie v prírodnej učebni.

V učebni je veľká vitrína – Aby sme si ukázali, koľko odpad vydrží a či sa v prírode rozloží a koľko rokov to trvá.

Pozorne čítaj!

Vo vitríne nám čísla ukážu:

Koľko rokov sa nezbavíme odpadu.

Napíš si do záznamníka:

Koľko rokov trvá rozklad plastov.

Koľko rokov trvá rozklad papiera.

Koľko rokov trvá rozklad skla.

 

Školský rok v číslach

  • 35Pedagógov

  • 374Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 10Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE MPC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Národný projekt MÚ - Bratislava - Ružinov Tesco European Year of Skills EK zast. SR BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ Nadácia EKOPOLIS DiTEdu

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.