Outdoorové aktivity IV.oddelenie ŠKD

16.6.2022

Outdoorová výchovná  aktivita

Odd. ŠKD: IV. - II. A vychovávateľka Benčová

Dátum: 16. jún 2022, 14 - 15 h.

Miesto: Enviro učebňa Kuliška

Tematická oblasť výchovy: PEOV

Vyšší výchovno-vzdelávací cieľ: Prehlbovanie vzťahu k prírode, uvedomenie si potreby jej ochrany ako aj  potreby starostlivosti o rastliny

Špecifický výchovno-vzdelávací cieľ: Praktické utvrdenie vedomostí o rastlinách z hodín prírodovedy a vých.-vzdel. aktivít PEOV ŠKD

Téma: Skalná ruža – nedocenená krása 

            Poznanie rastlín v ENV Kuliška, určenie názvu podľa kvetu, listu, kôry

Metódy: rozhovor, vysvetlenie – dataprojektor, poučenie, info tabuľa, povzbudenie, pochvala, práca v záhrade

Formy: práca v ENV Kuliške – vytrhanie buriny, správna  likvidácia bio odpadu a smetí, info tabuľa o rozklade odpadu, zalievanie, názvy rastlín a drevín v ENV Kuliška

Pomôcky: pracovné rukavice, vrece na odpad, motyčky, hrabličky, voda na zalievanie: bandasky + konvica + fľaše

Postup:

1) Príprava

Počas PEOV v.-v. činnosti v oddelení: ukážka skalnice - druhy, význam, starostlivosť, zopakovanie, poučenie

2) Realizácia

Vonkajšia výchovná aktivita v ENV učebni Kuliška:

- Očistenie záhonu skalníc a okolia od buriny, polievanie, odnesenie odpadu - poučenie kam s bio odpadom

- Názvy rastlín a drevín – utvrdenie si vedomostí

- Roztriedenie nádejného odpadu, podľa legendy na info tabuli deti zistia, koľko by sa rozkladal v prírode, keby sme ho nepozbierali a nevyhodili do odpadu

- Posedenie s domácim koláčom a bylinkovým nápojom z mobiliek v školskej záhrade

Vyhodnotenie:

Počas celej aktivity deti povzbudzujem, vysvetľujem ako pracovať správne, aby sa nezranili, aby vytrhli iba burinu. Vediem ich k vzájomnej spolupráci, aby pracovali v tímovo. Zopakujeme si, čo sme sa o rastlinách doteraz naučili a ako sa o ne správne  starať.

Reflexia

1. Máte doma alebo na záhrade rastliny?

2. Pomáhaš rodičom v starostlivosti o ne?

3. Vieš o akú rastlinu sa ako treba starať?

4. Kam dávate bio odpad?

5. Rozprávate sa s rodičmi o názvoch a využití rastlín?

6. Páčila sa ti dnešná aktivita? Ak nie - prečo?

Transfer

Povieš doma rodičom, alebo starším súrodencom či príbuzným ako sa nazývajú niektoré rastliny, ako sa o ne starať a kam správne je potrebné vyniesť bio odpad?

Záver :

Rozhovor  s deťmi a vzájomne ony medzi sebou – otázky  a odpovede čo sa dnes naučili, čo ich zaujalo, čo sa im páčilo - nepáčilo 

Vyhodnotenie: po podujatí 

Ing. Andrea Benčová, vychovávateľka ŠKD IV. odd – II. A

Školský rok v číslach

  • 35Pedagógov

  • 374Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 10Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE MPC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Národný projekt MÚ - Bratislava - Ružinov Tesco European Year of Skills EK zast. SR BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ Nadácia EKOPOLIS DiTEdu

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.