Projekt „Etwinning“ s Poľskom (medzinárodný projekt)

Medzinárodný projekt Etwinning 2016 
Základná škola Kulíškova v Bratislave začala vo februári 2016.  Tematicky bol projekt zameraný na
aktivity vo vzťahu k ľudovým tradíciám. Naším partnerom bola poľská škola
Szkoła Podstawowa w Rudnikach. Názov projektu bol „Saving traditions
for future generations“ v preklade "Zachovávame tradície pre budúce generácie."   Komunikačným jazykom  bola angličtina, žiaci zostavovali aj slovníky vybraných výrazov v anglickom, poľskom a slovenskom jazyku. Prvá
aktivita, ktorej sme sa venovali boli „Fašiangy“ a karneval. V marci
2016 sme pracovali najmä s témou Veľkej noci.Deti si zlepsili
komunikačné zručnosti v cudzom jazyku, prezentačné zručnosti, ale tiež
zvýšili svoju úroveň počítačovej gramotnosti.

Ing. Marta Rovná

E-tvinning Poľsko

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE