PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE v IV.B

Projektové vyučovanie

Téma: Medzinárodný deň eura 24.9.2021

Trieda: IV.B

Predmet : Matematika 

Aktivita:

 • Pracovný list zameraný na slovné úlohy 
 • Úlohou žiakov bolo počítať v eurách a centoch – sčítať a odčítať kto z členov rodiny koľko peňazí ,, prejedol,, v reštaurácii
 • Žiaci sa museli zamyslieť nad tým z koľkých centov sa skladá jedno euro, ako vedia nakombinovať centy a eurá tak, aby im vyšla požadovaná suma
 • Práca s peniazmi – finančná gramotnosť 

Predmet : Anglický jazyk 

Aktivita : 

 • Počítanie euro mincí, centov a bankoviek
 • Správne vyjadrovanie slova euro a EÚ

Predmet : Slovenský jazyk a literatúra

Aktivita:

 • Pracovný list / Anketa
 • Spolu so žiakmi sme si zodpovedali jednoduché úlohy, pomocou ktorých sme sa naučili nové informácie napr: 
 • Kedy vstúpila Slovenská republika do EÚ ?
 • Čo to je  / Čo to znamená EÚ ?
 • Koľko štátov ju tvorí ?
 • Ako vyzerajú bankovky a centy ?
 • Čo sa nachádza na zadnej strane jednotlivých centov a bankoviek ?
 • Musia všetky štáty EÚ využívať jednotnú menu ? 
 • Návrh eurobankoviek – peniaze očami žiakov

Triednicka hodina 

Aktivita:

 • Vykladanie znaku eura a EU plodmi jesene ( šišky a gaštany )
 • Žiaci pracovali najprv vo dvojiciach / trojiciach – vykladali znak eura – jednotlivé dvojice / trojice sa medzi sebou prešli a prezreli si, ako ktorá dvojica znak eura vyložila
 • Neskôr žiaci pracovali ako skupina a vykladali znak EU 

Zhrnutie :

 • Žiakom sa aktivita – projektové vyučovanie páčilo, najmä, pretože sa dozvedeli nové informácie a mohli aj samostatne hľadať a oboznámiť spolužiakov s novými informáciami 
 • Pracovali samostatne aj v skupine 

Triedna učiteľka : Mgr. Miroslava Kajosová

Školský rok 2020 v číslach

 • 35Pedagógov

 • 299Žiakov

 • 2671Vyučovacích hodín

 • 8Krúžkov

 • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE