PROPAGAČNÝ MATERIÁL K ZÁPISU


Výchovno-vzdelávacia činnosť 

v školskom klube detí

Kuliškáčik


PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ


VOĽNÝ ČAS DETÍ


ÚSPECHY ŽIAKOV


(Propagačný materiál k zápisu detí)

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE