PUTOVANIE VODNEJ KVAPKY


II.A a II.B sa zúčastnila aktivity:

Putovanie vodnej kvapky

s Mgr. Eliškou Sadilekovou 

zo Strediska environmentálnej výchovy

pri Miestnom úrade Ružinov.Žiaci z II.A si požičali zo školskej knižnice v minulom školskom roku

knihu od Emílie Brankovej Kvapôčka.

Každý si doma spolu s rodičmi mohol prečítať časť alebo celú knihu. 

Enviroaktivitou sme si pripomenuli príbeh kvapôčky a jej kamarátok.


Mgr. Dana Brideová


Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE