utorok 30. 11. 2021 | Ondrej, Andrej Vyhľadávanie Kontakt Mapa stránky Internetová žiacka knižka

REKREAČNÁ ČINNOSŤ v ŠKD

Vychádzka na detské ihrisko: I. + IV. odd. ŠKD

12. november 2021

V rámci poobednej rekreačnej činnosti p. vychovávateľky  I. a IV. oddelenia ŠKD

zobrali deti na vychádzku na ihrisko Jama v blízkosti školy. 

Deti zmenu prostredia privítali.

Mnohé deti ihrisko poznajú a aj tie, ktoré tam boli prvýkrát si ho hneď obľúbili.

Množstvo hracích prvkov deti postupne vyskúšali, zahrali sa a poriadne sa vyšantili.

Napísala + foto: Andrea Benčová, vychovávateľka IV. odd. ŠKD, november 2021

Foto: Zuzana Sabinová, vychovávateľka I. odd. ŠKD

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE