RODINA

                 Rodina

Trieda: III.B

Téma: Rodina

Zodpovedná : Triedna učiteľka: Mgr. Miroslava Kajosová, ZŠ Kulíškova 8, 82108 Bratislava

Predmet: Etická výchova

Aktivita :

 • Na začiatku sme sa s deťmi porozprávali o tom , čo si myslia, že je rodina ? či podľa nich existuje nejaký deň, kedy sa oslavuje deň rodiny ? či existujú pravidlá rodiny ?
 • Úlohou žiakov bolo na lístočky napísať slovo, slovné spojenie, vetu, ktorú si predstavia alebo im napadne, keď sa povie slovo rodina ( čo pre nich rodina znamená ).
 • Každý kto chcel nám aj prečítal čo pre neho rodina znamená , kto nechcel rešpektovali sme jeho rozhodnutie.
 • Lístočky sme si nalepili na výkres a máme ho v triede na stene .
 • Žiaci vytvárali svoj rodokmeň ( rodostrom ) .
 • Porozprávali sme sa o tom, čo ako rodina spolu robíme, aké máme možnosti, čo je správne, čo je nesprávne ...Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Aktivita: Literatúra - čítanie s porozumením a práca s textom 

 • Žiaci dostali PL, na ktorom bol text týkajúci sa témy a k nemu prislúchajúce otázky – najprv si každý text prečítal sám , neskôr sme si ho prečítali a rozobrali spolu, následne si žiaci vypracovali otázky týkajúce sa a vyplývajúce z textu .
 • Otázky boli zamerané aj na gramatiku – opakovanie hlások, vybraných slov a slovných druhov. 

Aktivita: Gramatika – Sloh – Moja rodina 

 • Úlohou žiakov bolo napísať opis/ sloh, svojimi vlastnými slovami čo je to rodina, čo pre nich rodina znamená – vysvetlili sme si, že téma je jednotná a nemôže sa stať, že niekto napíše niečo čo bude zle, pretože každý pod pojmom rodina rozumie niečo iné .Predmet: Anglický jazyk

Aktivita : Pracovný list

 • Spolu s deťmi sme si prešli slovíčka členov rodiny – tie už ovládajú z predchádzajúcich ročníkov. 
 • Následne si vypracovávali PL – rodokmeň, ktorý ich frázami navádzal na vypracovanie, riešili poprehadzované písmenká v slovách a tajničku.
 • Preopakovali sme si tému Tam je / Tam sú, Ja mám / Ja nemám a predložky.
 • Naučili sme sa prostredníctvom PL aj nové slovíčka.

Predmet: Výtvarná výchova 

Aktivita: Maľba 

 • Zadanie bolo veľmi jednoduché – Maľba rodiny / rodinného príslušníka očami žiakov – ako vidím svoju mamu / otca – bolo na žiakoch koho si vyberú.
 • Pracovali sme na výkres A4 temperovými farbami. Školský rok 2020 v číslach

 • 34Pedagógov

 • 299Žiakov

 • 2671Vyučovacích hodín

 • 8Krúžkov

 • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE