SPOZNÁVANIE RASTLÍN

Ochrana prírody - Spoznávanie rastlín

  1. odd. ŠKD – I. A + I. B

Výchovno- vzdelávacie aktivity ŠKD v apríli boli v znamení ochrany prírody.

Z aktivít v tomto oddelení deti už vedia, že chrániť prírodu znamená aj správne triediť odpad (http://www.zskuliskova.sk/fotogalerie-a-videa/triedenie-odpadu-i-a-a-i-b), spoznať a chrániť živočíchy (http://www.zskuliskova.sk/fotogalerie-a-videa/ochrana-prirody-i-a-a-i-b), sadiť, starať sa a chrániť stromy (http://www.zskuliskova.sk/fotogalerie-a-videa/10-000-stromov-stromy-pre-nase-deti).

Príroda to sú samozrejme aj rastliny. ZŠ Kulíškova má krásny školský dvor, záhradu a aj enviro učebňu Kuliška (foto 1). Všade rastie množstvo kvietkov, kríkov, stromčekov. Počas vých.-vzdel. činností sa prváčikovia mnohé z nich naučili rozpoznať a pomenovať – strom podľa listu, krík podľa kvetu, kvet podľa farby a tvaru lupienkov.

V enviro učebni Kuliška je vysadených mnoho zaujímavých rastlín a drevín, ktorých rast deti pri našich vychádzkach pozorujú. Názvy sa učia aj podľa legendy na info tabuli. A tak vedia ako vyzerá a kde rastie figovník (foto 2), rododendron, kosodrevina, skalnica,  ľaliovník...

Množstvo krásnych kvietkov rastie aj v záhonoch – prvé sú narcisy, neskôr modrica (foto 3) a tulipány. Deti som naučila rozoznávať a pomenovať voľne rastúce rastlinky podľa farby, tvaru okvetia, listov. A tak, keď sa pozrú na nepokosený trávnik, vedia určiť niektoré z kvietkov. Na jar kvitnú medzi prvými snežienky a fialka voňavá. Neskôr hluchavka, blyskáč cibuľkatý (foto 4), nezábudke podobná Veronika (foto5), sedmokráska (foto 6), fialovo sfarbený zádušník a svetlejší bocianik (foto 7). Krásne rozkvitla aj fialka močiarna, podobná sirôtke (foto 8).

Z kríkov je pre deti známy zlatý dážď, šípová ruža, ibištek, v mobilkách vysadená čučoriedka, ríbezle a v záhrade maliny.

Pri prechádzkach s deťmi jarnou prírodou a lúkou plnou kveteny sa milo prekvapíte ich 

znalosťami a detskou radosťou, že sa môžu predviesť svojimi vedomosťami. 

Aj takýmito činnosťami sa v nich vytvára pozitívny vzťah k prírode a vedomie, že sa treba o ňu starať, chrániť ju pred ničením.  

Text a foto: vychovávateľka  Andrea Benčová

I. odd. ŠKD I. + I. B, apríl 2021

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE