utorok 30. 11. 2021 | Ondrej, Andrej Vyhľadávanie Kontakt Mapa stránky Internetová žiacka knižka

Spoznávanie rastlín IV.oddelenie ŠKD


Vychádzka do okolia školy - spoznávanie rastlín

II. A + IV. B - IV. odd. ŠKD  

10.11.2021

Záujmovo-výchovná aktivita - prírodno-enviromentálna oblasť výchovy

Deti z II. A + IV. B - IV. odd. ŠKD, sa v rámci prírodno-enviromentálnej záujmovo-výchovnej aktivity zúčastnili vychádzky.  Cieľom bolo spoznať okolie školy, ktoré je bohaté na parky a parčíky vo vnútroblokoch obytných domov. Prvým bol parčík „Starý bicykel“. Nachádza sa kúsok od školy a je v ňom umiestnený opotrebovaný bicykel,  ktorý obyvatelia vyzdobili muškátmi. 

Celý tento priestor medzi bytovkami je pekne upravený a nachádza sa v ňom množstvo rastlín a drevín. Deti sa naučili spoznať levanduľu, muškáty, ruže aj travinu – vysokú pampovú trávu. Prešli sme ďalej okolo SD Nivy. Nachádza sa pred ním záhon ruží, kedysi typických pre Ružinov.  V ďalšom vnútrobloku – „Javorom parčíku“ si deti zopakovali určenie stromu podľa listu. Nazbierali si krásne sfarbené listy javora mliečneho a horského.  Prechádzali sme aj okolo škôlky, ktorú niektoré deti navštevovali. Prišli sme až na koniec Budovateľskej ulici oproti novej AS Nivy. Na rohu je  záhon kvetov a drevín. Nás zaujímala aksamietnica - aksamitka. Táto oranžovo-žlto-červeno kvitnúca kvetinka kvitne až do neskorej jesene, kým prídu prvé mrazy. Postupne odkvitá a práve odkvinuté, suché hlavičky plné semienok sme si prišli s deťmi nazbierať do krabičiek. Uschováme si ich počas zimy a na jar ich vysadíme do školskej záhrady. 

Cestou späť do školy sme sa zastavili na detskom ihrisku, kde sa deti s radosťou vyšantili. 

Ďakujem p. Devečkovej, ktorá sa s nami zúčastnila vychádzky a zabezpečila krabičky.

Napísala a foto: 

Ing. Andrea Benčová, vychovávateľka IV. odd. ŠKD, november 2021 

 

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE