Štafeta na ZŠ Kulíškova v rámci Európskeho týždňa športu

Vo štvrtok 23. septembra 2021 sa počas vyučovania  konala štafeta žiakov.
Postupne ju odbehli deti všetkých ročníkov.
Každý žiak so štafetovým kolíkom v ruke odbehol jedno kolečko na školskom ihrisku - ovál o dĺžke 200 m.
V cieli podal kolík pripravenému spolužiakovi.
Odbehnúť s deťmi si mohli aj pedagogickí pracovníci.
K štafete svojho IV. oddelenia ŠKD - II. A som sa teda pridala a ja.
Deti som pred behom poučila:
"Zo začiatku nebežte prirýchlo, lebo to prepálite a na konci stratíte sily..."
Deti si radu zapamätali a aj sa jej držali.
Napokon som presne to, pred čím som ich varovala, urobila ja😉...
Prepálila som začiatok a mala som čo robiť, aby  som v cieli pridala....Deti ma však veľmi povzbudili a tak som to dobehla... Deti - ďakujem🌺
Text + foto: Andrea Benčová,  vychovávateľka II. A - IV. odd. ŠKD, ZŠ Kulíškova 8


Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE