STEM

STEM Discovery Campaign 2021 

Kampaň 2021 STEM Discovery Campaign je spoločná medzinárodná iniciatíva organizovaná spoločnosťou Scientix, ktorá pozýva projekty, organizácie, knižnice, školy, univerzity a mládežnícke kluby po celej Európe a po celom svete na oslavu kariéry a štúdia v oblasti vedy, techniky, inžinierstva a matematiky. 

http://www.scientix.eu/events/campaigns/sdc21 

Ing. Marta Rovná

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE