Triedenie odpadu I.A a I.B

Ochrana prírody – výchovno-vzdelávacie činnosti v ŠKD -   apríl 2021

I. oddelenie: I. A + I. B 

Triedenie odpadu

Výchovno-vzdelávacie činnosti v ŠKD v mesiaci apríli sú v znamení Ochrany prírody.

Jedným z najdôležitejších krokov, ktorým každodenne môžeme pomáhať, je správne triedenie odpadu. Deti od začiatku školského roka vediem k tomu, aby triedili odpad. V triede máme dve plastové nádoby, jednu na papier, jednu na plast. Pri tejto činnosti deti najlepšie motivuje vysvetlenie, že šetrením papiera sa šetria stromy, ktoré netreba vyrúbať. Stromy znečistený vzduch pohltia a ľuďom vytvoria čistý vzduch. Triedením plastu sa zas spaľuje menej odpadu a tak sa opäť šetrí čistota ovzdušia. Počas vyučovania aj v ŠKD vzniká veľa  papierového odpadu a z desiat a olovrantov detí zas plastového. 

Prváčikovia z I. odd. sa denne podieľajú na ochrane prírody. Veľmi zodpovedne triedia plastový a papierový odpad, niektoré aj doma s rodičmi. Takto si už od tohto útleho veku uvedomujú potrebu a význam svojej účasti na ochrane prírody. Raz týždenne vynášam s deťmi roztriedený odpad do príslušných kontajnerov v areáli školy. Navštívime pri tom aj Enviro učebňu Kuliška. Je to časť školskej záhrady pred hlavným vchodom. Nachádza sa v nej Info tabuľa. V info tabuli sú zabudované vzorky rôznych odpadov a popis dĺžky ich rozkladu, keď sa odpadky vyhodia do prírody. Deti zaujíma doba rozkladu odpadu a to viac si uvedomujú, že sa to nesmie robiť. 

Pohodený odpad končí v riekach, moriach a ohrozuje živočíchy, rovnako ako odpad odhodený v lese. Vďaka našej spolupráci, vysvetľovaniu a prečítaniu si nálepiek na zberných nádobách deti vedia, čo do príslušných kontajnerov patrí a čo nepatrí. Prehlbujú si vedomosti, účinná je aj vzájomná kontrola detí pri triedení odpadu. Napríklad, že použité servítky nepatria do papierového ale do komunálneho odpadu, obaly z tyčiniek, krabičky z džúsov do plastov a pod.

Počas tvorivej činnosti deti nakreslili na túto tému obrázky, z ktorých som urobila nástenku.


Text a foto: Ing. Andrea Benčová, vychovávateľka I. odd. ŠKD – I. A + I. B, apríl 2021

Školský rok v číslach

  • 35Pedagógov

  • 374Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 10Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE MPC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Národný projekt MÚ - Bratislava - Ružinov Tesco European Year of Skills EK zast. SR BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ Nadácia EKOPOLIS DiTEdu

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.