TVORIVÉ DIELNIČKY IV.oddelenie ŠKD

Tvorivá orechová dielnička.

Poznávame hmyz –Chrobáčiky. 

 V tvorivej dielničke si deti  vytvorili zo škrupiny orechov chrobáčiky a iný hmyz ako:

Lienka, Križiak obyčajný, Pásavka  zemiaková, Čmeľ zemný, Chrúst obyčajný, Roháč veľký.

Okrem zaujímavých dekorácií  sa deti dozvedeli veľa nových informácií, ktoré im pomôžu spoznávať prírodu okolo nás.

Z vlastnoručne vyrobenej dekorácie mali deti pekný zážitok.  

Mgr. Marta Bezáková 

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE