„Umenie ako liek na detskú dušu“

Naša Základná škola Kulíškova 8, Bratislava realizuje v období od 1.6.2016
– 31.10.2016 projekt „Umenie ako liek na detskú dušu“ s finančnou
podporou Nadácie VÚB. 
Projekt je zameraný na zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a
zlepšenie kvality života detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, s osobnostnými, emočnými ťažkosťami priamo na základnej
škole. Jeho cieľom je poskytnúť našim deťom v rámci individuálnej alebo
skupinovej arteterapie taký komunikačný prostriedok, ktorý je pre deti
bezpečnejší, pohodlnejší a umožní im tak ľahšie vyjadriť to, čo sa im
inak ťažko vyjadruje slovami. Deti môžu i takýmto spôsobom postupne
vyjadrovať a spoznávať svoje emócie, riešiť vnútorné konflikty, zaoberať
sa osobnými témami, ktoré sú pre nich zaťažujúce, nachádzať tak postupne
v sebe vlastné zdroje ich zvládania, zvyšovať svoju sebaúctu,
sebaporozumenie, sebakompetencie. Práca s výtvarným materiálom zároveň
prispieva k rozvoju a posilneniu špecifických funkcií a zručností
spolupodieľajúcich sa na procese učenia, odbúravaní napätia, relaxácií
nevyhnutných pre plnenie školských úloh, ktoré sú pre mnohé detí
zaťažujúce, keďže vždy nezodpovedajú ich aktuálnym možnostiam a
špecifickým potrebám.

Školský rok v číslach

  • 35Pedagógov

  • 374Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 10Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE MPC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Národný projekt MÚ - Bratislava - Ružinov Tesco European Year of Skills EK zast. SR BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ Nadácia EKOPOLIS DiTEdu

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.