VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE I.oddelenie ŠKD

Veľkonočné tvorivé dielne I. odd. ŠKD

Zasiatie a vypestovanie bylinky 

prírodné farbenie veľkonočných vajíčok

Týždeň pred veľkonočnými prázdninami sme si s deťmi z I. A a I. B

urobili prípravu. Do misky s vatou deti nasypali semienka bylinky žeruchy siatej a zaliali vodou. 

Niekoľko dní deti zalievali a pozorovali klíčenie. 

Po víkende ich čakalo milé prekvapenie, žerucha za dva dni pekne vyrástla.

Počas Veľkonočných tvorivých dielní si deti misky so žeruchou vyzdobili pekne zafarbeným veľkonočným vajíčkom. 

Návod na prírodné farbenie vajíčok im vysvetlila p. vychovávateľka. 

Je to jednoduchý spôsob – vajíčko sa uvarí vajíčka v cibuľových šupkách.

Deti si návod zapísali a nakreslili, doma si môžu farbenie vyskúšať.

Šibač sa poteší peknému vajíčku a ešte si na ňom aj pochutí.

Ing. Andrea Benčová


Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE