VIANOČNÁ POŠTA


Deti z III. oddelenia ŠKD

vyrobili vianočné pozdravy 

pre babičky a deduškov

z Domova dôchodcov na Pažítkovej ulici v Bratislave.

Želáme im pekné Vianoce!

Mgr. Jana Charvátová

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE