VIANOCE v I.A

Deti z I.A v piatok ráno čakalo v triede veľké prekvapenie. Pod vianočným stromčekom ich čakali krásne zabalené darčeky. Každé dieťa prinieslo jeden darček a obdarovalo ním jedného zo spolužiakov. Deti sa tak naučili niekoho obdarovať, ale zároveň aj prijať od niekoho dar.  V obdarovávaní budú deti pokračovať aj tým, že svojich blízkych potešia krásnymi pozdravmi, ktoré vytvorili na výtvarnej výchove. 

 

V triede vládla vianočná atmosféra a triedou sa ozýval  smiech a radosť detí. 

Deti si spolu s pani vychovávateľkou Mgr. Sabinovou  nacvičili vianočný tanček a ním otvorili vianočné posedenie pri stromčeku. 

Následne triedna pani učiteľka rozdala deťom darčeky, ktoré si spoločne otvorili a odprezentovali. 

Mgr. Monika Špirková, triedna učiteľka

Mgr. Zuzana Sabinová, vychovávateľka

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE