Vianočná besiedka v V.oddelení ŠKD

Prišiel stromček

Prišiel stromček medzi nás zo zelenej hory. Šatôčky má z ihličia

 a smrekovej kôry. Prišiel stromček medzi nás ako dobrý hosť.

 Všetkým deťom priniesol smiech a veselosť. Prišiel stromček

medzi nás, ako hviezda žiari. Ktože to dal pod neho pre nás

 toľké dary? Krásny je dnes celý svet, krásny je dnes čas. Prišiel

stromček zelený, prišiel medzi nás.Vianočná besiedka

 

V V. oddelení ( II.B a IV.A ) sme už všetci vianočne naladení a preto sme si 9. decembra zorganizovali vianočnú besiedku. Okrem krátkeho kultúrneho programu sme si pripravili pohostenie, spravili sme si voňavý čaj a počúvali vianočné pesničky. Zhovárali sme sa o význame sviatku Vianoc a ako sa naň pripravujeme. Deti prezradili, aké darčeky si želajú pod stromčekom a aké dobroty budú mať na vianočnom stole. Prežili sme spoločne krásne a príjemné popoludnie.

 

Text a foto : Dagmar Šamajová, vychovávateľka V.oddelenia – II.B, IV.A

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE