VIANOČNÁ POŠTA PRE SENIOROV

Seniori sú zvyknutí dostávať na Vianoce rukou písané listy či pohľadnice. 

Je to pre nich ozajstný dar – rukou písané prianie, symbol toho, 

že na nich niekto myslí.

Už 4 roky umožňujeme dobrovoľníkom 

z celého sveta  napísať na Vianoce pozdrav neznámym 

starkým do domova. 

Dopriať im niečo, bez čoho Vianoce pre nich nemajú ten správny charakter.

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE