Vianočné čelenky-záujmová aktivita v I.A ŠKD

Záujmovo-výchovná aktivita: esteticko – výchovná oblasť výchovy

 

S deťmi sme v rámci plánovanej záujmovo – výchovnej aktivity z esteticko-výchovnej oblasti pripravovali a usilovne nacvičovali program pod vianočný stromček, ktorý žiaľ z objektívnych dôvodov nie je možné realizovať. Pripravili sme si aj nádherné čelenky k programu, ktoré si deti samé vyrábali, vystrihovali, lepili...


Aby sme mali spoločnú radosť z nášho nácviku a deti mali radosť z vystúpenia a prezentácie svojich speváckych a tanečných schopností, realizovali sme si generálnu skúšku, video ktorej rodičia dostali cez aplikáciu EduPage. Deti vytvorili krásne vianočné čelenky a užili si skvelý vianočný program v našej triede. 

Napísala a foto: 

Mgr. Zuzana Sabinová, vychovávateľka I. odd. ŠKD, december 2021 

 

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE