Vianočné darovanie III-odd.ŠKD

Posledný deň v škole pred prázdninami sme boli zaželať pekné sviatky

zamestnancom školy.

Pripravili sme si malý vinš, deti boli sviatočne oblečené a naučili sme sa aj ako sa

odovzdáva darček a ešte aj ako sa osobne želajú pekné sviatky.

Deti z celého školského klubu vyrobili darčeky, pozdravy pre pedagogických,

ale aj nepedagogických zamestnancov.

Naše III. oddelenie -I.C   mala tú česť, že mohli osobne odovzdať tieto darčeky.


Musím deti   pochváliť, veľmi sa im to darilo, dokonca niektorým zamestnancom

aj vyhŕkli slzy od dojatia.


Uverejňujem zopár fotiek, ktoré fotila Mgr. Fedorcová.

Vážení rodičia, milé deti,


dovoľte mi zaželať veselé Vianoce, šťastný nový rok 2022, zdravie

a stretnutia s rodinou.

Mgr. Jana Charvátová, vedúca ŠKD

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE