Vianočné stromčeky v I.oddelení ŠKD

 

ZVA - Vianočné stromčeky

Trieda I.A., I. odd. ŠKD  

Streda 15.12.2021

Záujmovo – výchovná aktivita, esteticko – výchovná oblasť výchovy

 

Dnes sme s deťmi tvorili posledný vianočný darček – vianočný stromček. Zaspievali sme si vianočné pesničky a koledy, ktoré deti poznajú, rozprávali sme sa o vianočných zvykoch a tradíciách. Niektoré deti tento pojem nepoznali, tak sme si   vysvetlili, čo sú zvyky, tradície, že každý kraj na Slovensku má svoje a patria k nim aj ľudové kroje. 

Deti s radosťou vystrihovali, lepili a zdobili. Vytvorili naozaj pekné dielka, ktoré sme si zatiaľ ponechali ako vianočnú výzdobu v triede. Užili sme si skvelé a tvorivé popoludnie. 

 

Napísala a foto: 

Mgr. Zuzana Sabinová, vychovávateľka I. odd. ŠKD, december 2021 

 

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE