VIANOČNÉ TVORENIE v IV.oddelení ŠKD

Vianočné tvorenie detí v ŠKD

IV. odd. – II.A + IV.B

 

Esteticko-výchovná a pracovno-technická oblasť výchovy

 

Deti počas činnosti v ŠKD svojou tvorbou potešili tety a ujov

v Domove dôchodcov na Pažítkovej ulici č. 2.

Nakreslili pre nich obrázky, napísali pozdravy a farebne vyzdobili obálky.

Tieto vianočné pozdravy p. vychovávateľka odniesla do schránky v domove.

Obálky odovzdala teta Lidka - obyvateľka domova a bývalá pani učiteľka, ktorá v ňom má na starosti kultúrnu činnosť a osvetu

Tetušky a ujkovia sa veľmi potešili, že si na nich dievčatká a chlapci spomenuli.

 

Druháci a štvrtáci z IV. odd. ŠKD nezabudli ani na svojich rodičov.

Pripravili pre nich darček v podobe vianočnej krabičky. Do nej vložili vinše, želania, z papiera vyrobené darčeky a krabičku pekne zabalili.

Malým, ale z lásky vyrobeným darčekom potešia svojich najbližších.


Napísala a foto: Ing. Andrea Benčová, vychovávateľka IV. odd. ŠKD, december 2021

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE