VIANOČNÉ ZVONČEKY

ZVA - Vianočné zvončeky - darčeky

Trieda I.A., I. odd. ŠKD  

Streda 01.12.2021

Záujmovo-výchovná aktivita: esteticko – výchovná oblasť výchovy

 

S deťmi sme sa v rámci plánovanej záujmovo – výchovnej aktivity z esteticko-výchovnej oblasti venovali téme vianočných sviatkov a vianočných darčekov. Cieľom bolo prehĺbiť u detí porozumenie o význame obdarovania niekoho blízkeho, o emocionálnej rovine obdarovania.

Rozprávali sa o tom, ako sa deti cítia, keď dostanú darček, keď ich niekto blízky obdaruje, či vedia oceniť akt obdarovania, prípadne kedy naposledy darček dostali a pri akej príležitosti. Zároveň sme si vysvetlili, že akt obdarovania nemusí byť len vo významný deň ako narodeniny alebo Vianoce, ale radosť môžeme takto prejaviť svojim blízkym kedykoľvek. Spoločne sme tvorili vianočné darčeky, deti maľovali temperovými farbami, učili sa namiešať optimálnu hustotu farby. Následne deti darček zdobili, lepili lepidlom ozdôbky, precvičovali jemnú motoriku.Vznikli nám prekrásne dielka, ktorými sme si dočasne vyzdobili nástenku v triede, spolu s pozdravmi. Deti môžu darčeky použiť na obdarovanie svojich blízkych počas vianočných sviatkov.

 

Napísala a foto: 

Mgr. Zuzana Sabinová, vychovávateľka I. odd. ŠKD, december 2021 

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE