Vianočný pozdrav a záložky IV.A

Vianočný pozdrav, záložka do knihy

Predmet: VYV, PVC

Trieda: IV.A

Vyučujúci: Mgr. Štefková 

Šk. rok: 2021/2022

Cieľ: Žiak vie uplatniť svoju fantáziu pri tvorbe vianočných pozdravov. Dodržiavať bezpečnosť pri práci s nožnicami. Strihať podľa čiar a skladať papier podľa návodu. 

 

Vianočný pozdrav

Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc je typická vianočná výzdoba, ktorá dotvára čaro týchto sviatkov. Vianoce sú sviatkom pokoja, mieru, lásky a k tomu neodmysliteľne patrí aj obdarovávanie blízkych. Žiaci ukázali, že konať dobro je jednoduché a ľahké. Je na zamyslenie, že takouto drobnou pozornosťou, ako je darovanie vianočného pozdravu, vieme poskytnúť a zároveň dostať toľko lásky, čím sa stávame lepšími ľuďmi. Priali sme si, aby aj u nás v škole, všetko dýchalo príjemnou vianočnou atmosférou. 

Origami- záložka

Čitateľská gramotnosť je schopnosť čítať a písať na takej úrovni, ktorá pomáha človeku dostatočne porozumieť textu  v akejkoľvek forme. Čitateľská gramotnosť je samozrejmosťou, ktorú je potrebné rozvíjať a podporovať od detstva po seniorský vek. Keďže aj naši žiaci čítajú s radosťou, rozhodli sa, že si vytvoria záložky do knihy. 

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE