VITAJTE V ŠKOLE, PRVÁCI!

Slávnostné privítanie prvákov.

Dňa 2.9.2021 nastúpilo v ZŠ Kulíškova 8, Bratislava, 63 nových žiakov-prváčikov.

Privítala ich pani riaditeľka PaedDr. Antonia Snehotová s pedagogickým kolektívom.

Prišiel aj zástupca zriaďovateľa MČ Bratislava Ružinov,

vicestarosta Ing. Michal Gašaj, PhD,

ktorý mal slávnostný príhovor nielen pre prvákov,

ale aj rodičov a pedagogických zamestnancov.

Pani riaditeľka sa s každým dieťaťom zoznámila

a "pasovala" ich do prvej triedy.

Prváci dostali medailu a pamätný list.

Fotografie: S. Holec, M. Kluvanec, N. Brečanová

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE