VIZITKA

ŽIaci na hodine SJL sa učili tému VIZITKA.

Podľa pokynov si ju vyrobili.

Skúste si aj Vy navrhnúť svoju vizitku a pochváľte sa!

pripravila: Mgr. Jana Charvátová

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE