VIZITKA

ŽIaci na hodine SJL sa učili tému VIZITKA.

Podľa pokynov si ju vyrobili.

Skúste si aj Vy navrhnúť svoju vizitku a pochváľte sa!

pripravila: Mgr. Jana Charvátová

Školsky rok 2018 v číslach

  • 41Učiteľov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky