Vychádzka v enviro učebni Kulíška V.odd. ŠKD

 Vychádzka v Enviro-učebni Kuliška

 

V rámci prírodno-environmentálnej oblasti vzdelávania sme si s deťmi V.oddelenia ( II.B a IV.A ) spravili vychádzku do Enviro-učebne Kuliška.

Pozorovali sme opadané lístie, určovali, k akým stromom patria a porovnávali ich tvar. Učili sme sa rozpoznávať kríky a rastlinky, ktoré sú tam nasadené. Veľký záujem u detí vyvolala Info tabuľa, kde si mohli prečítať, ako dlho sa rozkladá napríklad žuvačka, motorový olej, sklo.v prírode.. Vysvetlili sme si, aký význam má separovanie odpadu a ako by sme sa mali správať v prírode.

Na záver sme sa odfotili pri vianočnom stromčeku, ktorý máme na školskom dvore.

 

 

Text : Dagmar Šamajová, vychovávateľka V.oddelenia – II.B, IV.A

Foto : Ing. Andrea Benčová, vychovávateľka

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE