VÝSLEDKY PROJEKTU HOVORME O JEDLE

Výsledky projektu Hovorme o jedle.

Každý rok sa naša škola zapája do projektu Hovorme o jedle. Projektu sa zúčastnili jednotlivé triedy a pridal sa i ŠKD (Deň jablka). Netrpezlivo sme očakávali výsledky. S radosťou Vám oznamujem, že sme sa umiestnili na krásnom 5. mieste v striebornom pásme (pásma sú : zlaté, strieborné, bronzové). Žiaci vyrábali veľmi zaujímavé projekty, ktoré si môžete pozrieť. 

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE