Výtvarná výchova v I.A


Počas prestávky sme z okien sledovali, ako poletujú prvé snehové vločky.

To nás motivovalo a na výtvarnej výchove sme vytvorili krásne práce so zimnou

tematikou. 

Mgr. Monika Špirková, triedna učiteľka I.A

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE