VZDELÁVACÍ PROJEKT

 Dvojročný vzdelávací program zo základov reflexívno-praktickej
(produktívnej) mediálnej výchovy. 
 ZŠ Kulíškova bola zapojená najmä do týchto projektových aktivít:
1)  kurz pre žiakov    (1- dňová exkurzia)  v priestoroch
digitálnych štúdií FMK UCM v Trnave:  september 2019  participovalo na aktivite 7 žiakov IX ročníka pod vedením Mgr. Románovej 
2) školenia pre pedagógov  (2- dňový on line  seminár a  tréning) - zima  2021 
druhej polovice roka 2020.(a)téma tvorba školského časopisu b)  hoax v médiách - ako vyhodnotiť príspevok v médiách,  či ide o hoax)

Ing. Marta Rovná 

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE