Záujmová aktivita v IV.oddelení ŠKD

ZVA PEOV aktivita ŠKD – IV. odd. ŠKD

Jesenný ježko

24. november 2021

S deťmi sme si urobili najprv prechádzku v areáli školského dvora. Zbierali opadané listy, najmä v areáli rastúcich topoľov a listy javora mliečneho a horského - rastú za plotom. Deti už vedia určiť, z ktorého stromu list je podľa toho, aký má daný list tvar. 

Deň predtým som kúpila plastelínu a nazbierala šišky vo vnútrobloku s ihličnanmi neďaleko školy.

V triede si deti listy nalepili na výkres - vytvorili tak jesennú krajinku pre ježka. Ježka vytvorili zo šišky, plastelíny - vymodelovaním hlavičky, ňufáčika, očiek. Niektoré pridali plastelínoveho slimáčika, jabĺčko, hríbik. Tvorivá činnosť deti veľmi bavila a vzájomne si pomáhali. 

Popri činnosti si deti dali ovocný čaj s cereálnymi trubičkami - tie im venovala teta Evička, ktorá sa stará o poriadok v našom oddelení.

Napísala a foto: 

Ing. Andrea Benčová,  vychovávateľka IV.  odd. ŠKD,  26.11.2021

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE