Záujmová výchovná aktivita I.oddelenie ŠKD

 

Záujmovo – výchovná aktivita

Zimná krajinka

Trieda I.A., I. odd. ŠKD  

Streda 12.01.2022

Esteticko-výchovná oblasť výchovy

 

 Našou témou bolo pozorovanie a opis zmien v prírode v zime. Deti rozprávali, aké zmeny môžeme pozorovať na stromoch, rastlinách, prejavoch počasia, vtáčikoch, zvieratkách a hmyze. Zároveň sme si povedali, ako my môžeme vtáčikom a zvieratkám vo voľnej prírode pomôcť prežiť zimu a zabezpečiť dostatok potravy. Na záver deti tvorili svoju Zimnú krajinku.  So záujmom a  radosťou vystrihovali, lepili a zdobili. Podarilo sa im vytvoriť ako vždy krásne krajinky, ktoré sme si zatiaľ ponechali ako vianočnú výzdobu v triede. Užili sme veselé a tvorivé popoludnie. 

 

Text a fotky: 

Mgr. Zuzana Sabinová, vychovávateľka I. odd. ŠKD, december 2021 

 

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE