utorok 30. 11. 2021 | Ondrej, Andrej Vyhľadávanie Kontakt Mapa stránky Internetová žiacka knižka

Záujmová výchovná aktivita v I.A

Všetko o vianočných sviatkoch – výroba vianočných pozdravov


Vianočné pozdravy pre Seniorcentrum Staré Mesto

Trieda I.A., I. odd. ŠKD  

Streda 24..11.2021

Záujmovo-výchovná aktivita: esteticko – výchovná oblasť výchovy

 

S deťmi sme sa v rámci plánovanej záujmovo – výchovnej aktivity z esteticko-výchovnej oblasti venovali téme Vianočných sviatkov. Cieľom bolo rozšíriť poznatky detí z oblasti vzniku vianočných sviatkov, vianočných zvykov a tradícií na Slovensku, nakukli sme do histórie.

Rozprávali sa o tom, aké tradície zvyknú v ich rodine zachovávať, aké varia jedlá, s kým z rodiny trávia vianočné sviatky. Pracovali sme s Veľkou knihou otázok a odpovedí, deti, ktoré vedia čítať, čítali všetkým zaujímavosti, ktoré sme našli z tejto oblasti. Spoločne sme tvorili vianočné pozdravy. Deti kreslili, vystrihovali, lepili a predovšetkým tvorili. Aktivita ich veľmi bavila, vytvorili prekrásne diela, ktorými sme si dočasne vyzdobili nástenku v triede, než pozdravy odovzdáme starkým v Seniorcentre. Získali sme spoločne veľa nových informácií.

 

Napísala a foto: 

Mgr. Zuzana Sabinová, vychovávateľka I. odd. ŠKD, november 2021 

 




Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE