utorok 30. 11. 2021 | Ondrej, Andrej Vyhľadávanie Kontakt Mapa stránky Internetová žiacka knižka

Záujmová výchovná aktivita v I. oddelení ŠKD

Jesenné ovocie, zelenina a plody  I. oddelenie ŠKD

 

Poznaj, pomenuj, zatrieď a nakresli jesenné ovocie, zeleninu a plody


Trieda I.A., I. odd. ŠKD  


Streda 10.11.2021


Záujmovo-výchovná aktivita: esteticko – výchovná oblasť výchovy

 

S deťmi sme sa v rámci plánovanej záujmovo – výchovnej aktivity z esteticko-výchovnej oblasti venovali téme jesenného ovocia, zeleniny a plodov. Cieľom bolo rozšíriť poznatky detí v oblasti poznania plodov , ovocia a zeleniny, ktoré dozrievajú na jeseň,  kde rastú, ako ich zbierame, ako ich vieme spracovať, aký majú prínos pre naše zdravie. Výtvarne zobraziť jednotlivé druhy, vedieť priradiť jednotlivé druhy ovocia, zeleniny a plodov k jesennému obdobiu, zatriediť ich do pojmovej mapy.

Rozprávali sa o tom, ktoré  ovocie, zelenina a plody dozrievajú a zberajú sa v jesennom období. Pracovali sme s Veľkou knihou otázok a odpovedí, deti, ktoré vedia čítať, čítali všetkým zaujímavosti, ktoré sme našli z tejto oblasti. Rozdelili sme sa do 3 skupín, každá zo skupín pracovala samostatne a zároveň spoločne a tvorila pojmovú mapu jednotlivých druhov – ovocia, zeleniny, plodov. Na tabuli sme mali nakreslené tri oblasti, deti zatrieďovali jednotlivé len jesenné druhy do oblastí ovocia, zeleniny, plodov. Deti si následne vypracovali pracovné listy s touto tematikou. Deti aktivita veľmi bavila, vytvorili krásne diela, ktorými sme si vyzdobili nástenku v triede a získali veľa nových informácií.

 

Napísala a foto: 

Mgr. Zuzana Sabinová, vychovávateľka I. odd. ŠKD, november 2021 

 

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE