Kontakt

Meno školy:

Základná škola Kulíškova 8
e-mail školy:
skola@zskuliskova.sk

Telefón a mailové adresy: 

riaditeľka +421 911 972 775
tajomníčka +421 2 55969950, +421 911 972 774       
zástupkyňa riaditeľa ZRŠ I +421 911 174 438       a1kuliskova@gmail.com
ekonómka +421 911 396 485
vedúca školskej jedálne +421 948 110 850           jedalen.kuliskova@gmail.com
ŠKD +421 911 174 491                                             zskuliskova.veducaskd@gmail.com
školník +421 911 174 478
informátorka +421 911 174 483

Adresa školy:

Základná škola Kulíškova 8, 821 08 Bratislava 

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE