Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg :  PaedDr. Mária Bálintová

e-mail: balintovaspskp@gmail.com
telefón: 0911 174 445

"O integrácii nestačí len hovoriť, nestačí ju len realizovať,
dôležité je naučiť sa ju žiť"

Má vaše dieťa problémy s hovorenou alebo písanou rečou?
Vyslovuje niektoré hlásky, slabiky, slová, nesprávne?
Domáca príprava vášho dieťaťa nie je adekvátna dosahovaným výsledkom v škole?

Školský špeciálny pedagóg v základnej škole:

  • poskytuje odbornú starostlivosť žiakom vzdelávajúcim sa formou integrácie
  • podieľa sa na vypracúvaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu vzdelávania dieťaťa a na jeho výchove a vzdelávaní
  • poskytuje individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby


Kabinet školského špeciálneho pedagóga

Konzultačné hodiny

Pre rodičov: pondelok 14,00 - 15,00

Školsky rok 2018 v číslach

  • 41Učiteľov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky