Výchovné poradenstvo

Prihláška na štúdium na strednej škole - pokyny na vyplnenie formulára

 Zoznam 8-ročných gymnázií.

 Zoznam bilingválnych gymnázií 

 Pravidlá návštev stredných škôl. 

 Chceš vedieť viac o stredných školách?


Výchovný poradca:  Mgr. Melinda Románová 
vychovnyporadca8@centrum.sk
telefón: 0911 174 487

Náplň práce výchovného poradcu:

 • spolupracovať so všetkými pedagogickými pracovníkmi školy pri vyhľadávaní a riešení výchovno-vzdelávacích problémov žiakov  
 • spolupracovať so školským psychológom, špeciálnymi pedagogičkami
 • účasť na aktívoch, seminároch organizovaných pre VP,
 • spolupráca s metodikom pre výchovné poradenstvo,
 • sledovať správanie triednych kolektívov, zúčastňovať sa na triednických hodinách pri riešení problémového správania kolektívov,
 • pri závažných alebo opakovaných výchovných a vzdelávacích problémov žiaka kontaktovať sa s rodičmi žiaka, postupovať podľa VPŠ
 • pri slabej spolupráci zákonných zástupcov žiaka so školou riešiť problémy kontaktovať sa s oddelením starostlivosti o deti MÚ MČ Ružinov
 • sledovať a pomáhať žiakom:
  •  zo sociálne znevýhodneného prostredia
  •  integrovaným
  •  so zmenenou pracovnou schopnosťou
  •  nadaným a talentovaným žiakom
  •  slabo prospievajúcim
  •  s prejavmi patologicko-psychického vývinu
 • zabezpečovať prepojenie školy s poradenskými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti
 • poskytovať poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie pre žiakov a ich zákonných zástupcov
 • viesť dokumentáciu výchovného poradenstva
 • sledovať nové poznatky, študovať literatúru, priebežné aktualizovať nástenky výchovného poradenstva. 


Kabinet výchovného poradenstva: 2. poschodie
Konzultačná činnosť: každý utorok, prípadne podľa dohody

Školský rok v číslach

 • 35Pedagógov

 • 374Žiakov

 • 2671Vyučovacích hodín

 • 10Krúžkov

 • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE MPC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Národný projekt MÚ - Bratislava - Ružinov Tesco European Year of Skills EK zast. SR BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ Nadácia EKOPOLIS

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.