nedeľa 20. 09. 2020 | Ľuboslav, Ľuboslava Vyhľadávanie Kontakt Mapa stránky Internetová žiacka knižka

Rada školy

    

Členovia Rady školy pri Základnej škole, Kulíškova 8, Bratislava do 25.9.2020

 

predseda: Mgr. Anna Holečková 

podpredseda: Mgr. Karel Blaho 

člen: Helena Kyselová

  

zástupcovia zriaďovateľa: 

                Ing. Katarína Šimončičová 

                Ing. Michal Gašaj, PhD. 

                Mgr. Eva Bacigalová 

                Mgr. Ivan Kraszkó

 

 za rodičov:

                Ing. Michal Čačányi

                Ing., Mgr. Eva Kozelnická 

                Mgr. Marcel Lukačka 

                Mgr. Alžbeta Grmanová 

     

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky