Rada školy

    

Členovia Rady školy pri Základnej škole, Kulíškova 8, Bratislava od 25.9.2020

 

predseda: Mgr. Nadežda Forgáčová 

podpredseda: Ing. Michal Čačányi

člen: Helena Kyselová

         Mgr. Lucia Marťáková

  

zástupcovia zriaďovateľa: 

                Ing. Katarína Šimončičová 

                Ing. Michal Gašaj, PhD. 

                Mgr. Eva Bacigalová 

                Mgr. Ivan Kraszkó

 

 za rodičov:

               Mgr. Eva Škorvanková, PhD.

               Mgr. Alžbeta Grmanová

               Bc. Martin Bielik


Štatút Rady školy

Dodatok č. 1          

     

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE