BIELA PASTELKA

Dátum: 12. 10. 2021

Dňa 24.9.2021 sa naša škola opätovne zapojila do zbierky Biela pastelka, ktorá funguje pod záštitou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka Vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. „Kasičku“ s vyzbieranou sumou sme 27.9.2021 odovzdali pracovníkom Bielej pastelky. Našim žiakom, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom školy sa spolu podarilo vyzbierať chválitebnú sumu: 65,71€.  
V mene všetkých, ktorým táto zbierka pomôže ĎAKUJEME.Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE