BRIGÁDA 11.9.2021

Dátum: 11. 9. 2021


POĎAKOVANIE

Vážení rodičia, milé deti, milé kolegyne a kolega!

Dovoľte mi, aby som sa Vám poďakovala v mene vedenia školy za účasť na brigáde dňa 11.9.2021. Zveľadili sme školské prostredie pre naše - Vaše deti. V školskom areáli budeme môcť uskutočňovať  opäť outdoorové vyučovanie a voľnočasové aktivity v upravenom prostredí.

Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Jana Charvátová, vedúca ŠKD

Prezentácia a fotogaléria k brigáde

Účastníci brigády – zamestnanci školy

 1. Mgr. Lucia Zamišková – zástupkyňa riaditeľa školy
 2. Ing. Marta Rovná – koordinátorka projektu
 3. PhDr. Irena Dolinská – vychovávateľka ŠKD
 4. Mgr. Marta Bezáková – vychovávateľka ŠKD
 5. Mgr. Zuzana Sabinová – vychovávateľka ŠKD
 6. Ing. Andrea Benčová – vychovávateľka ŠKD
 7. Mgr. Nadežda Forgáčová – triedna učiteľka, predsedkyňa Rady školy
 8. Tibor Treščanský – pán školník

Účastníci brigády – rodičia a ich deti, priatelia školy

I.A      Ľ. Kovács, R. Fridman, M. Čičmancová, p. Čičmancová

I.B       D. Sabo, M. Kaiserová, A. Zakharenko, L. Dubovská, S. Holec

I.C       L. Kluvancová, N. Brečanová, M. Holienka, D. Holienková, M. Pališin, K. Magašitz, T. Sakáč, S. Sakáčová, J. Pališin Urbanová, E. Lattová

II.A     V. Jovičič, M. Devečka s manželkou

III.A    p. Poljovková, p. Lattová, T. Gudková

V.A     D. Gulej

Školský rok 2020 v číslach

 • 35Pedagógov

 • 299Žiakov

 • 2671Vyučovacích hodín

 • 8Krúžkov

 • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE