Európsky týždeň mobility v ŠKD

Dátum: 19. 9. 2021

Dopraváčik sa uskutočnil pri príležitosti Európskeho týždňa mobility.

Hlavným sloganom kampane je heslo „Buďme zdraví, cestujme ekologicky“. Ide o reakciu na minulý rok poznačený pandémiou ochorenia COVID-19. V tomto roku je preto kampaň cielená na štyri oblasti

- duševné a fyzické zdravie, bezpečnosť a reakcia na nový koronavírus.

V jednotlivých oddeleniach ŠKD sme sa venovali danej téme, deti nakreslili obrázky dopravných prostriedkov, I.C sa venovala aj tvorbe myšlienkovej mapy. Potom sme všetci išli priamo v praxi si vyskúšať bezpečné prechádzanie cez priechod pre chodcov. 

Uskutočnili sme jazdu zručnosti na kolobežke, tretiaci si zopakovali aj názvy značiek.

Na záver sme využili banner križovatky a deti sa zahrali na dopravných policajtov, autá a chodcov.

Mgr. Jana Charvátová

foto: vychovávateľky ŠKD


Fotogaléria

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE