Európsky týždeň športu

Dátum: 27. 9. 2021


Vyhodnotenie


Európsky týždeň športu


Organizácia behu – štafety 

Štafety boli realizované počas 2 dní, 23.9 /štvrtok/ a 24.9 /piatok/. Zúčastnilo sa ich spolu 216 bežcov z toho 11 učiteľov. 

Žiaci sa správali slušne, dodržiavali pravidlá atletiky a navzájom sa povzbudzovali.  

Všetkým patrí veľká pochvala a poďakovanie!

FOTOGALÉRIA -klik

Mgr. Marcela Berešová

učiteľ TSV

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE