KOĽKO LÁSKY

Dátum: 4. 12. 2021

Vážení rodičia, milí kolegovia a žiaci!

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Na našej škole to vieme veľmi presne. 

Presne 60 ks krabíc a mikulášskych balíčkov sme vyzbierali v týždni od 29.11.2021 do 3.12.2021. Vaše darčeky poputujú do Domova seniorov Pohoda v Bernolákove a do Domova dôchodcov na Pažítkovej ulici v Bratislave.

V mene vedenia školy, v mene babičiek a starkých z domovov

Vám patrí veľké


ĎAKUJEM!


Nech sa páči pozrieť si fotogalériu.

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE