utorok 30. 11. 2021 | Ondrej, Andrej Vyhľadávanie Kontakt Mapa stránky Internetová žiacka knižka

Kritické myslenie a Biodiverzita v areáli našej školy

Dátum: 16. 11. 2021

Názov projektu:  Kritické myslenie a Biodiverzita v areáli našej školy

Finančný donor : Nadácia SPP 

Grantový program SPPravme To 

Suma 1440€ 

Anotácia: Cieľom projektu je  vybudovať u žiakov správny terminologický slovník, aby dokázali chápať odborné výrazy a naučili sa ich aj správne používať, kultivovane sa vyjadrovať a viesť diskusiu, resp. pripraviť kvalitný žiacky projekt. Prácou s encyklopédiami a populárno- vedeckými časopismi sa podporí čitateľská gramotnosť prírodovedne zameraných textov, čo je dnes u žiakov tiež žiadúce. Projekt má informovať najmä laickú verejnosti o význame biodiverzity a optimálnych krokoch na jej ochranu a trvalo udržateľné využívanie; má aj osvetový rozmer a kladie si za cieľ zmierniť následky úbytku biodiverzity. 

Aktivita č. 1: Úvod k téme projektu;


Aktivita č. 2: Čo je to biodiverzita, ako ju ovplyvňuje klimatická zmena? Význam včiel v prírode


Aktivita č. 3: Náš príspevok k „Zeleným mestám“


Aktivita č. 4: Zážitkové vyučovanie a kritické myslenie , v záhrade, ktorá učí. Praktické vyučovanie Cypriánová záhradka


Aktivita č. 5: Rozvíjame čitateľskú gramotnosť a kritické myslenie v rámci práce s textami s enviro- tematikou


Aktivita č. 6 Tvorba slovných mrakov s odbornou terminológiou www.wordclouds.com 


Aktivita č. 7 Špeciálne číslo školského časopisu Luskáčik s CD (brožúra)


Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE