Metodická príručka - zdravie na tanieri

Dátum: 3. 12. 2019

Vydané s podporou MŠVVaŠ SR v rámci výzvy Zdravie na tanieri 2019 realizáciou projektu Naučme sa žiť zdravo.

Zdravie na tanieri 2019 (PDF)

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE