Organizácia školy


1. stupeň  /  2. stupeň  /  ŠKD

Organizácia školy

Riaditeľka školy - PaedDr. Antonia Snehotová
Zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie - Mgr. Lucia Zamišková
Zástupkyňa riaditeľky školy pre nižšie stredné vzdelávanie - Mgr. Zuzana Horváthová
Vedúca školského klubu detí (ŠKD) - Mgr. Jana Charvátová
Výchovný a kariérny poradca - Mgr. Melinda Románová
Školský psychológ - Mgr. Alexandra Kmeťová
Školský špeciálny pedagóg -
Školský logopéd - Mgr. Lucia Poláčková

Ekonómka školy - Ing. Darina Babinčáková
Tajomníčka školy - Helena Kyselová
Personalistka, mzdárka - Mária Filická
Vedúca školskej jedálne - Marta Šabatová

Predseda rady školy - Mgr. Nadežda Forgáčová
Predseda združenia rodičov - p. Treščanská 
Organizácia školy  /  1. stupeň  /  ŠKD

Učitelia primárneho vzdelávania (ISCED1) - triednictvo

    I.A - Mgr. Miroslava Kajosová
    I.B - Mgr. Ľuba Šebianová
    II.A - Mgr. Monika Špirková 
    II.B - Mgr. Eleonóra Sabolová 
    II.C - Mgr. Simona Fedorcová
    III.A - Mgr. Adriána Dršková
    III.B - Mgr. Dana Brideová
    IV.A - Mgr. Nadežda Forgáčová
    IV.B-  Mgr. Anna Holečková

Ostatní vyučujúci primárneho vzdelávania

- Mgr. Lucia Zamišková
- Mgr. Ingrid Somogyiová
- Mgr. Marcela Berešová


asistent učiteľa -  Mgr. Slavomíra Leviusová, Marianna Huban

Organizácia školy  /  2. stupeň

Učitelia nižšieho stredného vzdelávania (ISCED2) - triednictvo

   V.A - Mgr. Adriana Kačmárová
   V.B - Mgr. Peter Záruba   
   VI.AMgr. Zuzana Horváthová
   VI.B - Mgr. Andrea Rišková
   VII.A Kristián Peprík
   VII.B  - Mgr. Melinda Románová
   VIII.A - Mgr. Marcela Berešová
   VIII.B - Ing. Marta Rovná
   IX.A - Mgr. Lucia Marťáková
   

Ostatní vyučujúci nižšieho stredného vzdelávania

- PaedDr. Antonia Snehotová
-  Mgr. Ingrid Somogyiová
-  Mgr. Iveta Szabová 

asistent učiteľa - Bc. Beáta Janočková

Organizácia školy  /  ŠKD

Vychovávatelia ŠKD

I. oddelenie - Mgr. Tamara Bombarová
II. oddelenieIng. Andrea Benčová
III. oddelenie - Mgr. Zuzana Sabinová
IV. oddelenieMgr. Marta Bezáková
V. oddelenie Mgr. Jana Charvátová (II.C) - vedúca ŠKD  
VI. oddelenie - Mgr. Tatiana Ledenyiová
VII. oddelenie - oddelenie zrušené od 1.X.2022

VIII.oddelenie-PhDr. Irena Dolinská Školský rok v číslach

  • 35Pedagógov

  • 354Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE MPC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Národný projekt MÚ - Bratislava - Ružinov Tesco European Year of Skills EK zast. SR

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.