Organizácia školy


1. stupeň  /  2. stupeň  /  ŠKD

Organizácia školy

Riaditeľka školy - PaedDr. Antonia Snehotová
Zástupkyňa riaditeľky školy - Mgr. Lucia Zamišková
Vedúca školského klubu detí (ŠKD) - Mgr. Jana Charvátová
Výchovný a kariérny poradca - Mgr. Zuzana Horváthová
Školský psychológ - Mgr. Alexandra Kmeťová
Školský špeciálny pedagóg - PaedDr. Mária Bálintová
Školský logopéd - Mgr. Lucia Poláčková

Ekonómka školy - Ing. Darina Babinčáková
Tajomníčka školy - Helena Kyselová
Personalistka, mzdárka - Mária Filická
Vedúca školskej jedálne - Marta Šabatová

Predseda rady školy - Mgr. Nadežda Forgáčová
Predseda združenia rodičov - p. Treščanská 
Organizácia školy  /  1. stupeň  /  ŠKD

Učitelia primárneho vzdelávania (ISCED1) - triednictvo

    I.A - Mgr. Monika Špirková
    I.B - Mgr. Eleonóra Sabolová
    I.C - Mgr. Simona Fedorcová
    II.A - Mgr. Ľuba Šebianová
    II.B - Mgr. Dana Brideová
    III.A - Mgr. Nadežda Forgáčová
    III.B - Mgr. Anna Holečková
    IV.A - Mgr. Ivana Štefková
    IV.B-  Mgr. Miroslava Kajosová

Ostatní vyučujúci primárneho vzdelávania

- Mgr. Lucia Zamišková
- Mgr. Ingrid Somogyiová
- Mgr. Marcela Berešová
- Mgr. Karel Blaho
- Kristián Peprík

asistent učiteľa -  Mgr. Slavomíra Leviusová, Bc. Beáta Tutková


Organizácia školy  /  2. stupeň

Učitelia nižšieho stredného vzdelávania (ISCED2) - triednictvo

   V.AMgr. Zuzana Horváthová
   V.BMgr. Andrea Rišková
   VI.A Kristián Peprík
   VI.B-  Mgr. Melinda Románová
   VII.A - Mgr. Marcela Berešová
   VII.B - Ing. Marta Rovná
   VIII.A - Mgr. Lucia Marťáková
   IX.A -   Mgr. Adriana Kačmárová

Ostatní vyučujúci nižšieho stredného vzdelávania

- PaedDr. Antonia Snehotová
Mgr. Marcela Podhoranská
- Mgr. Karel Blaho
- Mgr. Ingrid Somogyiová

asistent učiteľa - Mgr. Adriána Dršková

Organizácia školy  /  ŠKD

Vychovávatelia ŠKD

I. oddelenie - Mgr. Zuzana Sabinová (I.A)
II. oddelenie -Mgr. Marta Bezáková (I.B)
III. oddelenie - Mgr. Jana Charvátová (I.C) - vedúca ŠKD
IV. oddelenie - Ing. Andrea Benčová (II.A+IV.B)
V. oddelenie -  Dagmar Šamajová (II.B+IV.A)
VI. oddelenie - PhDr. Irena Dolinská (III.A)
VII. oddelenieMgr. Anna Holečková (III.B) 


Školský rok v číslach

  • 35Pedagógov

  • 354Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE MPC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Národný projekt

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.