Organizácia školy


1. stupeň  /  2. stupeň  /  ŠKD

Organizácia školy

Riaditeľka školy - PaedDr. Antonia Snehotová
Zástupkyňa riaditeľky pre primárne vzdelávanie - Mgr. Lucia Zamišková
Zástupkyňa riaditeľky pre nižšie stredné vzdelávanie - Mgr. Jana Uríková
Vedúca školského klubu detí (ŠKD) - Mgr. Jana Charvátová
Výchovný a kariérny poradca - Mgr. Zuzana Horváthová
Školský psychológ - Mgr. Anna Pittnerová
Školský špeciálny pedagóg - PaedDr. Mária Bálintová
Školský logopéd - Mgr. Lucia Poláčková

Ekonómka školy - Ing. Darina Babinčáková
Tajomníčka školy - Helena Kyselová
Personalistka, mzdárka - Mária Filická
Vedúca školskej jedálne - Marta Šabatová

Predseda Rady školy - Mgr. Anna Holečková
Predseda Rady rodičov - Ľudmila Tichá
Organizácia školy  /  2. stupeň  /  ŠKD

Učitelia primárneho vzdelávania (ISCED1) - triednictvo

I.A - Mgr. Ivana Štefková
I.B - Mgr. Eleonóra Sabolová
I.C - špeciálna trieda NKS -Mgr. Nadežda Forgáčová
II.A - Mgr. Ľuba Šebianová
II.B - Mgr. Miroslava Kajosová
III.A - Mgr. Adriana Kačmárová
III.B - Mgr. Monika Špirková
III.C - špeciálna trieda NKS - Mgr. Simona Fedorcová
IV.A - Mgr. Melinda Románová
IV.B- Mgr. Anna Holečková
IV.C - špeciálna trieda NKS - Mgr. Dana Brideová

Ostatní vyučujúci primárneho vzdelávania

- Mgr. Lucia Zamišková
- Mgr. Ingrid Somogyiová
- Mgr. Lucia Poláčková
- Mgr. Marcela Berešová
- Ing. Marta Rovná
- Mgr. Karel Blaho
- Mgr. Eva Hakaľová
asistent učiteľa - Mgr. Slavomíra Leviusová NKS trieda, Mgr. Viera Solárová
Organizácia školy  /  2. stupeň

Učitelia nižšieho stredného vzdelávania (ISCED2) - triednictvo

V.A - Mgr. Marcela Berešová
V.B - Mgr. Veronika Matejová
VI.A Mgr. Lucia Marťáková
VII.A - Mgr. Peter Záruba
VIII.A - Mgr. Zuzana Horváthová
IX.A - Mgr. Zuzana Vašíčková
IX.B  - Mgr. Zuzana Horváthová

Ostatní vyučujúci nižšieho stredného vzdelávania

- PaedDr. Antonia Snehotová
- Mgr. Jana Uríková
- Ing. Marta Rovná
- Mgr. Eva Hakaľová
- Mgr. Karel Blaho
- Mgr. Hana Boháčová
- Mgr. Adriana Kačmárová
- Mgr. Melinda Románová
- Mgr. Michaela Sotáková
asistent učiteľa - Tatiana Mišunová, Kristián Peprík

Organizácia školy  /  ŠKD

Vychovávatelia ŠKD

I. oddelenie - Margita Banášová (I.A)
II. oddelenie - Mgr. Marta Bezáková (I.B)
III. oddelenie - PhDr. Irena Dolinská (I.C)
IV. oddelenie - Monika Jarábeková (II.A)
VI. oddelenie - Mgr. Jana Charvátová (III.A) - vedúca ŠKD
VII. oddelenie - Daniela Moravcová (III.B)
VIII. oddelenie - Marianna Behúňová (III.C+IV.C)
IX. oddelenie - Ing. Andrea Benčová (IV.A)

Školsky rok 2018 v číslach

  • 41Učiteľov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky