POĎAKOVANIE

Dátum: 14. 12. 2021

Milí žiaci a rodičia,

dovoľte nám, aby sme s Vami zdieľali poďakovanie z útulku v Seredi, kam poputovali všetky Vaše príspevky.


Prikladáme aj fotografiu, aby ste videli to obrovské množstvo krmiva a pomôcok, ktoré sa nám spolu podarilo vyzbierať. V mene všetkých "Tulákov" ĎAKUJEME.


Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE