utorok 30. 11. 2021 | Ondrej, Andrej Vyhľadávanie Kontakt Mapa stránky Internetová žiacka knižka

PODPORA VZDELÁVANIA - finančný dar

Dátum: 17. 11. 2021


Poďakovanie.

 

S vďakou a radosťou  sme prijali pozvanie na slávnostné otvorenie predajne Lidl Slovenská republika, v. o. s. Ružinovská l E,  821 02 Bratislava.

 

Väčšia radosť s prekvapením bol Váš oznam o obdarovaní našej 70 – ročnej základnej školy, finančným darom v hodnote 3 000,00 EUR, na podporu vzdelávania.

 

Podpora je premenená na vecný obsah , v doručení vecného daru – IKT vybavenia pre potreby vzdelávacieho procesu na základnej škole.

 

Srdečne ďakujeme!   Váš dar sme prijali, bude slúžiť v informatickej výchove.

 

Osobitné poďakovanie patrí pani Sujovej , CSR špecialistke komunikácie.

 

Želáme Vám úspešné pôsobenie aj na území v Bratislave – Nivách. 

 

 PaedDr. Antonia Snehotová, riaditeľka ZŠ                        

 

 

 

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE